Mesul Müdür Sertifikalarının güncelleme Eğitimi (Biyosidal Ürünler)
26 Nisan 2021

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27 nci Maddesi uyarınca 2018 yılı itibarıyla Mesul Müdür Sertifikalarının geçerlilik süresi dolmuş/dolacak olan sertifika sahipleri için ilgi Makam Olur'u doğrultusunda Genel Müdürlüğümüz tarafından 2018 tarihinin ilk çeyreğinde güncelleme eğitimi yapılması planlanmıştır. Valiliğinizce, gerekli duyurunun yapılması, biyosidal ürün uygulama izin belgesi alan fırmalara/belediyelere konunun tebliğ edilerek bu kapsamda eğitime müracaatta bulunan adayların isim, soyisim ve iletişim bilgilerinin Valiliğiniz kanalıyla 05.02.2018 tarihine kadar thsk.cevre@saglik.gov.tre-posta adresine tek bir liste olarak gönderilmesi gerekmektedir.   

Güncelleme Eğitimi ile ilgili Bakanlık yazısı.pdf