ACİL OBSTETRİK BAKIM
02 Mart 2018

ACİL OBSTETRİK BAKIM

ÇEKİRDEK EKİP STRATEJİK PLANLAMA GRUBU TOPLANTISI
        Acil Obstetrik ve Yeni Doğan Bakım Programı Kapsamında Isparta Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında 23.02.20187 tarihinde Çekirdek Ekip Stratejik Planlama Grubu Toplantısı yapılmıştır.

      Programın amacı, gebelik süresince, doğum sırasında ve sonrasında oluşabilecek sağlık sorunlarında sağlık hizmetlerine erişilebilirlik, sağlık hizmetlerinden faydalanma, bu hizmetlerin kalitesi ve hizmet sunan sağlık kurumları arasında etkili sevk sisteminin kurulması ile anne ve yeni doğan ölümlerini önlemektir.

       Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında ilimizde hizmet vermekte olan sağlık yöneticilerinden Çekirdek Ekip Stratejik Planlama Grubu oluşturulmuş olup, ilimiz hastanelerinin mevcut durumu, 112 ve sevk sistemi, anne ölümlerindeki gecikme modelleri görüşülerek ilimiz için 2018 yılı eylem planı hazırlanmıştır.