ACİL OBSTERİK BAKIM SEKTÖRLER ARASI İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI
02 Mart 2018

ACİL OBSTERİK BAKIM SEKTÖRLER ARASI İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI

        AcilObstetrik Bakım (AOB) Programı gebeliğin başlangıcından doğum ve doğum sonrası ilk 42 gün içerisinde meydana gelen anne ve bebek hayatını tehdit eden, acil müdahale gerektiren durumlarda verilen hizmetlerin tümünü kapsamaktadır.

       Amacı önlenebilir anne ve bebek ölümlerini azaltmak olan Acil Obstetrik Bakım Programı kapsamında, bölgesel olarak yaşanan sorunlara ilimizin uygun yaklaşımı belirlemesi ve uygulamaya koyması için, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Nazif AYDIN’IN başkanlığında 27.02.2018 tarihinde Isparta Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı toplantı salonunda; Sektörler Arası İşbirliği Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda toplumun farkındalığını arttırmak amacıyla kurumların sağlayabileceği katkılar değerlendirilmiştir. Tüm kurum yöneticilerine Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Nazif AYDIN tarafından Acil Obstetrik Bakım Programı sektörel bilgilendirme ve değerlendirme sunumu yapılmış ve sonrasında, 2018 yılı  İl faaliyet planı oluşturulmuştur.   Isparta İl Sağlık Müdürlüğü olarak hedefimiz;

       Tüm acil obstetrik vakaların acil obstetrik bakım kuruluşlarına ulaşılabilirliğini ve bu kuruluşların kullanılabilirliğini sağlamaktır.