2018 YILI 1. BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI
05 Mart 2018

2018 YILI 1. BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

2016-2018 Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı, İl Uyuşturucu İle Mücadele Yerel Eylem Planı (2017-2019) stratejik amaçları ve Başbakan Yardımcısı Sayın Recep AKDAĞ’ın imzasıyla yayınlanan “Bağımlılıkla Mücadele Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları” doğrultusunda; uyuşturucu ile mücadele alanında ilin mevcut sorunlarını, çözüm önerilerini ve yapılması gereken faaliyetleri belirlemek amacıyla Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Sayın Valimiz Şehmus GÜNAYDIN’ın Başkanlığında ilgili Kurum Amirlerinin katılımları ile 15.02.2018 tarihinde saat 15:30’da Valilik Göl Toplantı salonunda toplanmıştır. Sayın Valimizin açılış konuşmasının ardından; İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından İl Uyuşturucu Yerel Eylem Planı (2017-2019) stratejik amaçlarının tanıtımı yapılmış, 2017 Yılı içerisinde Kurumlarca yapılan faaliyetler sunulmuş, 2018 Yılı için dilek ve temenniler alınarak toplantı sonlandırılmıştır.

  • ET28 (1).jpg
  • ET28 (2).jpg
  • ET28 (3).jpg