2018 YILI 1. BAĞIMLILIKLA MÜCADELE TEKNİK ÇALIŞMA GRUPLARI TOPLANTISI
05 Mart 2018

2018 YILI 1. BAĞIMLILIKLA MÜCADELE TEKNİK ÇALIŞMA GRUPLARI TOPLANTISI

2016-2018 Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı, İl Uyuşturucu İle Mücadele Yerel Eylem Planı (2017-2019) stratejik amaçları ve Başbakan Yardımcısı Sayın Recep AKDAĞ’ın imzasıyla yayınlanan “Bağımlılıkla Mücadele Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları” doğrultusunda; uyuşturucu ile mücadele alanında ilin mevcut sorunlarını, çözüm önerilerini ve yapılması gereken faaliyetleri belirlemek amacıyla Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları Sayın Vali Yardımcımız  İsmail AKMAN’ın Başkanlığında ilgili Kurum Amirlerinin katılımları ile 01.03.2018 tarihinde saat 14:00’da Valilik Göl Toplantı salonunda toplanmıştır. Sayın Vali Yardımcımızın açılış konuşması ve “Bağımlılıkla Mücadele Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarının anlatımının ardından 2018 Yılı için dilek ve temenniler alınarak toplantı sonlandırılmıştır.

  • ET29 (1).jpg
  • ET29 (2).jpg
  • ET29 (3).jpg
  • ET29 (4).jpg