696 SAYILI KHK KAPSAMINDA SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇMEK İÇİN ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN SINAV SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ VE USULUNE İLİŞKİN İLAN METNİDİR
26 Nisan 2021

696 SAYILI KHK KAPSAMINDA SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇMEK İÇİN ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN SINAV SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ VE USULUNE İLİŞKİN İLAN METNİDİR

1-Isparta İl Sağlık Müdürlüğünce, 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar’ın Sınav kurulunun teşkili başlıklı 13. Maddesi ve Sağlık Bakanlığı Makamının 22/02/2018 tarihli onayları gereği Sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere müracaat başvuruları değerlendirilerek sınava girmeye hak kazanan adayların sınavlarının yapılmasına ilişkin Sınav Komisyonları teşkil edilmiştir.

  • 2-Söz konusu sınav işlemi Bakanlığımız Makam olurları doğrultusunda ilgili personelin görev/hizmet yaptığı alana ilişkin SÖZLÜ sınav şeklinde yapılacaktır.
  • 3-Yapılacak olan sınav ile ilgili sınav komisyonlarının sınav yapacağı birimler, sınav yerleri ve sınav tarihleriEK’te yer alan tabloda yayınlanmıştır.
  • 4-Söz konusu sınava müracaat hakkı bulunan adayların başkaca hiçbir tebligata gerek kalmaksızın çalıştığı iş yerinin sınavının ilan edildiği tarih ve sınav yerlerini EK’te yer alan tablodan kontrol ederek söz konusu tarihte sınav yerlerinde mutlaka hazır bulunmaları gerekmektedir.
  • 5-Sözlü sınavın sonucuna ilişkin listeler işlemlerin tamamlanmasını müteakip ayrıca buradan duyurulacaktır.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.09/03/2018

(EK) Sınava İlişkin Bilgileri Gösterir Tablo 
KOMİSYON ÇALIŞMA ÇİZELGESİ.pdf