EVLİLİK ÖNCESİ DANIŞMANLIK EĞİTİMİ
03 Nisan 2018

Aile toplumun temeli ve çekirdeğidir. Sağlıklı nesillerin yetiştirildiği bir ocak sevgi, saygı, sadakat ve güven ortamının tesis edildiği bir müessese, karşılıklı hak ve ödevlere sahip bireylerin oluşturduğu bir yuvadır. Sağlıklı nesiller bu yuvalarda yetişir.

Evlilik öncesi danışmanlık hizmetleri ile kişilerin sağlık okuryazarlığı geliştirilerek sağlığa yönelik risklerin erken tespiti, tedavisi yapılarak gerekli önlemlerin alınması amacıyla, sağlık raporu almak üzere sağlık kurum veya kuruluşuna başvuran kişilere; güvenli annelik, bulaşıcı hastalıklar, genetik geçişli hastalıklar ve gebeliği önleyici yöntemlerle ilgili danışmanlık hizmeti verilerek üreme sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi bakımından Müdürlüğümüzce Ek Hizmet Binası Eğitim Salonunda “Evlilik Öncesi Danışmanlık Eğitimi” yapılmıştır.

Üreme Sağlığı Eğitimcileri tarafından aile sağlığı merkezlerinde çalışan 5 doktor, 1 ebe ve 9 aile sağlığı elemanına eğitimler yapılmış olup, katılımcılara eğitim belgelerinin verilmesi ile eğitim tamamlanmıştır.

 

  • ET40 (1).JPG
  • ET40 (2).JPG
  • ET40 (3).JPG
  • ET40 (4).JPG
  • ET40 (5).JPG
  • ET40 (6).JPG
  • ET40 (7).JPG