Sağlık Aşıyla Koruma Altında
26 Nisan 2021

Dünya Aşı Haftası 24 Nisan – 30 Nisan 2018

“Sağlık Aşıyla Koruma Altında”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi, 2005 yılında, aşılamanın desteklenmesi amacıyla ‘’Avrupa Aşı Haftası’’ yapılmasına karar vermiş ve böylece ilk “Avrupa Aşı Haftası” Ekim 2005 tarihinde gerçekleşmiştir. 2015 yılından itibaren ise bu etkinlikler ‘‘ Dünya Aşı Haftası’’ adı altında düzenlenmektedir.

Ülkemizde bu yıl gerçekleştirilecek olan Dünya Aşı Haftası etkinlikleri ile aşılama konusunda sağlık personelinin duyarlılığının ve toplumun farkındalığının arttırılması yolu ile öncelikle eksik aşılı ve aşısız 5 yaş altı çocukların aşılarının tamamlanması, Okul aşısı uygulamalarının titizlikle devam etmesi, aşısı herhangi bir sebeple yapılamayan çocukların aşılarının tamamlanması, Ülkemizde bulunan düzensiz göçmenlerin 5 yaş altı nüfusunun aşılarının kayıt altına alınması, aşısız ve eksik aşılı olanların aşılarının tamamlanması, Göçmenlere yönelik okul çağındaki çocuklara aşılama çalışmalarının yapılması, Göçmenlere yönelik gebe tetanozu ve risk grubu aşılarının yapılması, Aşı ile önlenebilir hastalıklar açısından risk altındaki gruplara yönelik aşı uygulanmalarına devam edilmesi hedeflenmektedir.

Aşı; insan ve hayvanlarda hastalık yapma yeteneğinde olan virüs, bakteri v.b. mikropların hastalık yapma karakterlerinden arındırılarak ya da bazı mikropların salgıladığı zehirlerin (toksinlerin) etkilerini ortadan kaldırarak geliştirilen biyolojik maddelerdir. Aşılar insanları hastalıklardan ve onun kötü sonuçlarından koruyabilmek için sağlam ve risk altındaki kişilere uygulanır.

Aşılama hizmetleri, bebekleri, çocukları ya da erişkinleri enfeksiyona yakalanma riskinin en yüksek olduğu dönemden önce aşılayarak, bu hastalıklara yakalanmalarını önlemek amacı ile yürütülen önemli bir temel sağlık hizmetidir.

Aşılama hizmetleri ile daha önce büyük salgınlar ve ölümlere yol açan çiçek hastalığı 1977 yılından itibaren tamamen yok edilmiştir. Hastalık etkeni yok edildiğinden çiçek aşısı uygulamalarına ihtiyaç kalmamış ve aşılama durdurulmuştur.

Sağlık Bakanlığının "Sağlıkta Dönüşüm Projesi” ile Halk Sağlığına verilen önem daha da öne çıkmıştır. Bu çerçevede Aile Hekimliği Sistemiyle beraber koruyucu Sağlık Hizmetlerinde bu çalışmalara paralel olarak aşı takviminde son yıllarda önemli değişiklikler kaydetmiştir. 2006 yılına gelinceye kadar aşılama çalışmalarında sadece 7 hastalığa (Verem, Difteri, Boğmaca, Tetanoz, Çocuk felci, Kızamık ve Hepatit-B,) karşı aşılama yapılmakta iken;

*2006 yılında başlanan Hib (Hemofilus influenza tip b), Kızamıkçık, Kabakulak aşıları,

*2008 yılında Konjuge Pnömokok Aşısı (KPA) aşısı,

*2012 itibari ile Hepatit A aşısı ve Ocak 2013 yılı itibari ile Suçiçeği aşısı aşı takvimine eklenmesiyle aşıyla korunan hastalık sayısı 13’e yükselmiştir.

Sağlık Bakanlığının koruyucu sağlık Hizmetlerine verdiği öneme karşılık vatandaşlarımıza da görevler düşmektedir, bunlardan biride toplumsal duyarlılığı aşılara karşı artırmada yardımcı olmak ve zamanında aşı olmaktır. Çünkü her hangi bir aşının koruyucu etki gösterebilmesi için uygun yaşlarda ve uygun aralıklarda yapılması şarttır. Aşıların çocuklara hastalıklara yakalanma riskinin en yüksek olduğu dönemlerden önce yapılması gerekmektedir. Geniş araştırmalar sonucunda belirlenen "Aşı Takvimi"ne uyulması, en yüksek düzeyde koruma sağlanması açısından çok önemlidir. Bebekleri, ölümcül ve sakat bırakan hastalıklardan korumak ve onlara sağlıklı bir gelecek sunabilmek için en emin yol aşılamadır. Bebeklerin korunması, gebelikten itibaren anne adayına uygulanacak aşılar ile başlamaktadır.

Bu çalışmalar çerçevesinde gebelik döneminden başlamak üzere ve geleceğimiz olan çocuklarımızla birlikte sağlıklı adımlar atmak için çocuklarımızın aşılarını mutlaka yaptıralım, Tüm Aile Sağlığı Merkezlerimizde çalışan Aile Hekimlerimiz ve Aile Sağlığı Çalışanlarımız aşılar konusunda ve diğer sağlık konularında vatandaşlarımıza bilge ve hizmet vermek için çalışmaktadırlar.

Unutulmamalıdır ki“Sağlık, Aşıyla Koruma Altında”