VAN Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi 21-22-23 Mayıs 2018
26 Nisan 2021

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 27. maddesi kapsamında 21-22-23 Mayıs 2018 tarihleri arasında İlimizde “Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi” düzenlenecektir. Konu ile ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi’ ne başvurunun yapılması gerekmektedir. 

Başvuru yapacakların dilekçe ile en az ilkokul mezunu olmak kaydıyla onaylı diploma örneği, eğitim için ücretinin yatırıldığına dair makbuz, nüfuz cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğraf ile en geç 15 Mayıs 2018 tarihine kadar Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir.

Eğitim Yeri: Süphan Mahallesi, İpekyolu Caddesi, No: 381, Kat: 3 (Eski Doğum Evi Hastanesi) VAN

Tarih / Saat               :  21-22-23 Mayıs 2018   09:00 – 17:00 saatleri arasında

BİYOSİDAL ÜRÜN  UYGULAYICI  EĞİTİMİ  KATILIM ÜCRETİ: 146.00 TL (yüz kırk altı)

T. C. ZİRAAT BANKASI  (VAN MERKEZ ŞUBESİ)

VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HESABI

İBAN:  TR 74 0001 0000 9635 9780 4450 001

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI SERTİFİKA ÜCRETİ: 12.00 TL ( on iki)

Defterdarlık Müdürlüğü  ( MALİYE ) Yatırılacaktır.

NOT: DEKONTLARA YAZILMASI GEREKEN

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİ KATILIM ÜCRETİ BEDELİ      : 146 TL

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI SERTİFİKA ÜCRETİ BEDELİ                : 12 TL


İLETİŞİM: İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi

Danışma : Amet EDİŞ  (Çev. Sağ. Tekn.)

Tel:  0505 223 13 80   /    e-posta: vancevresaglik65@gmail.com