İLKYARDIM EĞİTİMLERİMİZ
03 Mayıs 2018

          663 sayılı Sağlık Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri arasında “Toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek” olduğu hüküm altına alınmıştır.İlkyardım Eğitimleri 29 Temmuz 2015 tarih ve 29429 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İlkyardım Yönetmeliği kapsamında düzenlenmektedir.

Bakanlığımız politikaları çerçevesinde toplumun ilkyardım konusunda bilgilendirilmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla il merkezi ve ilçelerimizde İlkyardım Farkındalık Eğitimleri ayrıca Sertifikalı İlkyardım eğitimleri düzenlenmiştir.

2017 yılında Müdürlüğümüz İlkyardım Eğitmenleri tarafından 212 kişiye sertifikalı eğitim düzenlenmiştir.2018 yılında 20 kişiye sertifikalı, 55 kişiye Güncelleme İlkyardım Eğitimi ve 4.460 kişiye ilkyardım farkındalık eğitimleri düzenlenmiştir. İlimizde sertifikalı eğitim başladığından bugüne (30 Nisan 2018 itibariyle) ilimizde özel ve kamuya ait faaliyet gösteren İlkyardım Eğitim Merkezleri tarafından toplamda 5.106 kişiye İlkyardımcı Sertifikası verilmiş ve verilmeye devam etmektedir.

 • ET44 (1).jpg
 • ET44 (2).jpg
 • ET44 (3).jpg
 • ET44 (4).jpg
 • ET44 (5).jpg
 • ET44 (6).jpg
 • ET44 (7).jpg
 • ET44 (8).jpg
 • ET44 (9).jpg
 • ET44 (10).jpg
 • ET44 (11).jpg
 • ET44 (12).jpg
 • ET44 (13).jpg
 • ET44 (14).jpg
 • ET44 (15).jpg
 • ET44 (16).jpg
 • ET44 (17).jpg
 • ET44 (19).jpg
 • ET44 (20).jpg
 • ET44 (21).jpg
 • ET44 (22).jpg
 • ET44 (23).jpg
 • ET44 (24).jpg
 • ET44 (25).jpg
 • ET44 (27).jpg
 • ET44 (26).jpg
 • ET44 (28).jpg
 • ET44 (29).jpg
 • ET44 (30).jpg