Acil Obstetrik Bakım (Aob) Programı Destek Personel Uyum Eğitimi
13 Temmuz 2018

Acil obstetrik bakım (AOB) gebeliğin başlangıcından doğum ve doğum sonrası ilk 42 gün içerisinde meydana gelen anne ve fetüs hayatını tehdit eden, acil müdahale gerektiren durumlarda verilen hizmetler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Programın hedefi yaygın obstetrik bakım hizmetlerine kolay ulaşılabilirlik ve bu hizmetlerin yüksek kalitede verilmesi yolu ile önlenebilir anne ölümlerini gelişmiş ülkeler seviyesine indirmektir.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından “önlenebilir anne ve bebek ölümlerini önlemek” için standartları belirlenmiş doğum öncesi bakım, doğum ve doğum sonu bakım hizmetlerine erişilebilirlik, sağlık hizmetlerinden faydalanma, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve hizmet sunan sağlık kurumları arasında koordinasyon sağlanarak işleyen bir sevk sisteminin oluşmasını sağlamak amacı ile yürütülmekte olan Acil Obstetrik Bakım Programı kapsamında Destek Personel Uyum Eğitimleri İlimizdeki Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında çalışan sağlık personeline yönelik 07-08-09-10-11 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılmıştır. Eğitim sonrası katılımcılara “Destek Personel Uyum Eğitimi” Katılım Belgesi düzenlenmiştir.

  • ET52 (1).jpg
  • ET52 (2).jpg
  • ET52 (3).jpg
  • ET52 (4).jpg
  • ET52 (5).jpg
  • ET52 (6).jpg
  • ET52 (7).jpg