Filistin İnsani Yardım Kampanyası
26 Nisan 2021

Başbakanlığın 2018 /10 Sayılı Genelgesi ile İsrail’in Gazze’de sebeb olduğu işgal ve çatışma ortamı nedeniyle Filistin’de can ve mal kaybı şiddetini arttırarak devam ettiği, Filistin halkının büyük bir kısmının açlık, susuzluk ve sağlık problemleri yaşandığından dost ve kardeş Filistin halkının sıkıntılarının hafifletilmesine katkıda bulunmak için yardım kampanyası başlatılmıştır.

Başlatılan yardım kampanyası için açılan hesap numaraları ve Başkanlığın genelgesi il e Valilik onayı ilişikte sunulmuştur
filistinyardım.pdf