(Karaman İl Sağlık Müdürlüğü) 2018 yılı Haziran-Temmuz Dönemi SHS Dışı Personelin İller Arası Yer Değiştirme Kurası
05 Haziran 2018

2018 yılı Haziran-Temmuz Dönemi SHS Dışı Personelin İller Arası Yer Değiştirme Kurası (Karaman İl Sağlık Müdürlüğü)

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına ilişkin Yönerge çerçevesindeki Sağlık Müdürlükleri ile bağlı sağlık birimlerinde Genel İdari Hizmetler Sınıfı, Din Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ile Yardımcı Hizmetler Sınıfında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (A) bendi kapsamında görev yapan personele yönelik 01.06.2018-30.06.2018 tarihleri arasında "2018 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi İller Arası Yer Değiştirme Kurası" ilan edilmiş olup, ilan metni ile münhal yerler listesi Müdürlüğümüzün internet adresinden (http://karaman.ism.saglik.gov.tr/) duyurulmuştur.