overlay

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü Haziran-Temmuz Dönemi Naklen Atamaları

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge çerçevesinde; İl Sağlık Müdürlükleri ile bağlı sağlık tesislerinde Genel İdari Hizmetler Sınıfı, Din Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmet Sınıfı ile Yardımcı Hizmetler Sınıfında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamında görev yapan personele yönelik 06/06/2018-29/06/2018 tarihleri arasında  Hakkari İli "2018 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi İller Arası Yer Değiştirme Kurası"  İlan Metni ile Münhal Yerler listesi Hakkari İl Sağlık Müdürlüğünün internet adresinden (www.hakkariism.saglik.gov.tr) duyurulmuştur.