overlay

Malatya İli Sağlık Müdürlüğü Haziran-Temmuz Dönemi Naklen Atamaları

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde kararname ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nün 02/02/2018 tarihli ve E.04-663 sayılı yönergesine istinaden; “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin Atama ve Yer Değişikliği Yönergesi” doğrultusunda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. Maddesi’nin (A) bendine göre istihdam edilen  “Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personel hakkındaki Malatya İli Sağlık Müdürlüğümüzün internet adresinden (http://www.malatyasaglik.gov.tr/duyurulmuştur.