Malatya İli Sağlık Müdürlüğü Haziran-Temmuz Dönemi Naklen Atamaları
13 Haziran 2018

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde kararname ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nün 02/02/2018 tarihli ve E.04-663 sayılı yönergesine istinaden; “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin Atama ve Yer Değişikliği Yönergesi” doğrultusunda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. Maddesi’nin (A) bendine göre istihdam edilen  “Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personel hakkındaki Malatya İli Sağlık Müdürlüğümüzün internet adresinden (http://www.malatyasaglik.gov.tr/duyurulmuştur.