Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Haziran-Temmuz Dönemi Naklen Atamaları
13 Haziran 2018

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına ilişkin Yönerge çerçevesinde; İl Sağlık Müdürlükleri ile bağlı sağlık birimlerinde Genel İdari Hizmetler Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ile Yardımcı Hizmetler Sınıfında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (A) bendi kapsamında görev yapan personele yönelik 01.06.2018-29.06.2018  tarihleri arasında "2018 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi İller Arası Yer Değiştirme Kurası" na ilişkin Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğümüzün internet adresinden (https://nevsehirism.saglik.gov.tr/duyurulmuştur.