overlay

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Haziran-Temmuz Dönemi Naklen Atamaları

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergenin 7. maddesi uyarınca, 657 sayılı sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin A bendine" göre İl Sağlık Müdürlükleri ve bağlı birimlerinde görev yapan personelin 2018 yılı Haziran-Temmuz dönemine iller arası yer değişikliğine ilişkin Çorum İl Sağlık Müdürlüğümüzün internet adresinden (http://corum.ism.saglik.gov.tr//duyurulmuştur.