Bayburt İli Sağlık Müdürlüğü Haziran-Temmuz Dönemi SHS Dışı Personelin İller Arası Yer Değiştirme Kurası
14 Haziran 2018

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergenin 7. maddesi çerçevesinde; İl Sağlık Müdürlükleri ile bağlı sağlık tesislerinde Genel İdari Hizmetler Sınıfı, Teknik Hizmet Sınıfı ile Yardımcı Hizmetler Sınıfında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamında görev yapan personele yönelik "2018 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi İller Arası Yer Değiştirme Kurası" ilan edilmiş olup, İlan Metni ile Münhal Yerler listesi Bayburt İli Sağlık Müdürlüğünün internet adresinden (www.bayburtism.saglik.gov.tr) duyurulmuştur.