Isparta İl Sağlık Müdürlüğü 2018 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı İller Arası Atama İlanı
14 Haziran 2018

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Yönergesi'nin 7. maddesinde belirtilen "Personelin iller arası yer değişikliği her yıl Haziran-Temmuz döneminde yapılır." hükmüne göreManisa Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde Sağlık Hizmetleri Sınıfı dışında bulunan münhal kadrolar ve ilan metni yazımız ekinde gönderilmiştir.


Isparta İl Sağlık Müdürlüğü 2018 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı İller Arası Atama İlanı.rar