Avukatlık Unvan Değişikliği Sınavı
26 Nisan 2021

09/07/2018 tarihli ve 84873901-774.05-05-339 sayılı yazı.
ile bildirilen Sağlık Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye
teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev
yapmakta olan personel için 17.04.2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
“Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri
doğrultusunda ''Avukatlık Unvan Değişikliği Sınavı'' yapılacaktır.
Avukatlık Unvan Değişikliği Sınavı için duyuru metni ve münhal kadro listesi ekte
gönderilmiş ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://www.yhgm.saglik.gov.tr
internet adresinden de ulaşılabilmektedir.

Avukatlık UDS Başvuruları_Ek_48507881.pdf
Avukatlık UDS Başvuruları_Ilgi_15400417.pdf
Avukatlık UDS Başvuruları_Ek_48507878.pdf