Türkiye Diyabeti Önleme Ve Kontrol Programı
13 Temmuz 2018

Ülkemizde DSÖ‘nün 2030 yılı için öngördüğü diyabet görülme sıklığı rakamlarına bu yıllarda ulaşmış olmamız diyabetle ilgili kritik hamlelerin de yapılması gerekliliğini ortaya koymuştur. Ülke sağlık harcamalarının %25’ine yakın bir kısmının, diyabet ve ilişkili hastalıklara harcanması diyabetin vatandaşlarımızın sağlığı kadar ülke ekonomisine getirdiği yük acısından da oldukça önemli olduğu gerçeğini karşımıza çıkarmaktadır. Bu anlamda 1.Basamak Koruyucu Sağlık Hizmetleri sunumunda diyabetin önlenmesi ve kontrolü için etkin önlemlerin alınması erken tanı ve uygun tedavisinin yapılması, diyabetle ilişkili hastalıkların ve komplikasyonları önlenmesi konusunda farkındalığın arttırılması çalışmalarının yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla Bakanlığımız talimatlarıyla Türkiye Diyabeti Önleme ve Kontrol Programı (2015-2020) hayata geçirilmiş olup kamu kurumları, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün katılımı ile etkin bir diyabet mücadelesine yürütülmesi gerekmektedir. Etkin mücadelenin en önemli ayağı Diyabet farkındalık eğitimleri olup hizmet içi eğitim ve halk eğitimleri, okul eğitimleri ile farkındalık düzeyinin arttırılması hedeflenmektedir.

            Program kapsamında ilimizde 21-22 Haziran 2018 tarihlerinde Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarına Diyabet ile Mücadele Hizmetiçi eğitimi yapılmıştır.  

  • ET66 (1).jpg
  • ET66 (2).jpg
  • ET66 (3).jpg
  • ET66 (4).jpg